Tshuaj zoo mob ncauj plab ” siv zoo heev ” muaj tus siv zoo lawm.

0
3372

Tshuaj zoo ncauj plab nawb leej twg tsis tau paub coj mus siv nawb zoo heev li.Nej cov uas mob2 ncauj plab sim coj mus siv nawb kuv twb siv los lawm zoo kawg li.

#kevsiv: thaum koj mus de koj yuav tsum suav thawj2 daim nplooj hauv hauv paus tuaj mus lawm saum ntsis. Tus poj niam ces suav kom muaj 7 daim nplooj xwb, hos tus txiv neej ces suav kom muaj 9 daim. Thaum de tau los txog lawm muab cov nplooj ntawv los tsuav kom mos2.

Ces muab lub qe tho hliv cov hli kom tag nro (lub nkaub tsis yuav) los do xyaw cov tshuaj ntawv kom sib thawm kom tag. Dhau ntawv mam muab nplooj tsawb coj los qhwv kom zoo2 ces muab cub losis faus hauv qab qhov cub kom siav2 mam coj los noj.

#sijhawmnoj: koj noj thaum uas tab tom mob2 los tau thiab thaum tsis mob lawm los yuav tau noj rau ib yam. ib hnub noj 2-3 pluag noj ua ntej tsis tau noj mov li 5-10 nasthis(feeb). Yog koj mob loj lawm mas yuav tau noj li no li 1-2 lub hlis thiaj yuav zoo tua qab.

#kevcaiv: 1.tsis txhob noj ntsuag xyoob. 2.tsis txhob noj zaub rau roj npuas(nqaijnpuasibyam). 3. Tsis txhob noj kua txob thiab peeb nua ntsim thiab daw dhau (ປົກກະຕິ) Noj mov muag2 xwb .Koj yuav tsum caiv cov no txij hnub koj noj cov tshuaj no mus txog thaum koj zoo tu qab. Yog leej twg tsis nkag siab nug tau nawb.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້