ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ການປ້ອງກັນສັດຕູພືດໃນໝາກຖົ່ວຝັກຍາວ

0
615

ໝາກຖົ່ວເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການໆເບິ່ງແຍງຮັກສາຢ່າງໃກ້ສິດ ການເບິ່ງແຍງຮັກສາທີ່ດີຈະມີຜົນຕໍ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ໝາກຖົ່ວມີແມງໄມ້ສັດຕູພືດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດໄດ້ແກ່

1. ເພ້ຍອ່ອນ:ມັກເຂົ້າມາທຳລາຍຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກຂອງໝາກຖົ່ວ ໂດຍດູດກິນນໍ້າລ້ຽງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນແຫ້ມດອກຫຼົ່ນບໍ່ຕິດໝາກ ແລະ ຫາກໝາກອ່ອນຖືດດູດກິນນໍ້າລ້ຽງຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຂະໜາດນ້ອນລົງ

+ ການປ້ອງກັນ: ໃຊ້ສານເຄມີຈຳພວກ ເມທາມີໂດຟໍສ (methamidophos)ເຊັ່ນ: ທາມາຮອນ, ໂຊນາຕ້າ, ມໍຕ້າ,ໂມນິເຕີເອ5 ເປັນຕົ້ນ ສີດພົ່ນໃນອັດຕາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກ່ອງຄູ່ມືໃນການໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງໄມ້

2. ໝອນເຈາະໝາກຖົ່ວ:ລັກສະນະຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດຊະນິດນີ້ໂຕແກ່ຈະເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນຂະໜາດນ້ອຍ,ວາງໄຂ່ຂະໜາດນ້ອຍ (0.5-0.81ມິນລີແມັດ)ຕາມກີບລ່ຽງອາຍຸຝັກໄຂ່ປະມານ 3 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າໄປລະຫວ່າງຮອຍຕໍ່ຂອງກີບດອກ ແລະ ເມື່ອ

ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໝອນຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍດອກ ແລະ ໝາກຂອງໝາກຖົ່ວ, ເປັນໝອນທີ່ທຳລາຍຫມາກຖົ່ວຫຼາຍຊະນິດ, ໜອນໃນໄລຍະທຳອິດຈະກັດກິນພາຍໃນດອກເຮັດໃຫ້ດອກຫຼົ່ນກ່ອນຕິດໝາກເມື່ອໜອນໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເຈາະເຂົ້າໄປກັດກິນພາຍໃນດອກເຮັດໃຫ້ເກີດດອກຫຼົ່ນກ່ອນຕິດໝາກ

+ ວິທີປ້ອງກັນ: ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ທີ່ມີລິດຕົກຄ້າງໄລຍະສັ້ນຈຳພວກ: ເຟນວາເລເຣດ(fenvalerate)ໄດ້ແກ່: ຊູມິໄຊດິນ,ຊູມິ 35 ຫຼື (cypermethrin) ໄດ້ແກ່: ຊິມບຸ ເປັນຕົ້ນຫຼືສານເຄມີກຸ່ມອື່ນທັງນີຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

3. ໜອນແມງໄມ້ເຈາະຕົ້ນໝາກຖົ່ວ:ລັກສະນະເປັນແມງວັນຂະໜາດນ້ອຍສີດຳ ລຳໂຕຍາວ 0.2-0.3 ຊມ ມີຮູບຮ່າງສີຂາວ ໜອນຊະນິດນີ້ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍລຳຕົ້ນໝາກຖົ່ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໝາກຖົ່ວເລີ່ມງອກເຮັດໃຫ້ໃບຫ້ຽວແຫ້ງຕາຍ

ນັບເປັນແມງໄມ້ສັດຕູທີ່ສຳຄັນໂຕໜຶ່ງ ເມື່ອທຳລາຍແລ້ວຈະເກີດຈຸສີເຫຼືອຖ້າລະບາດຫຼາຍໃບຈະແຫ້ງ ໂຕແກ່ຈະວາງໄຂ່ບໍລິເວນຂໍ້ ແລະ ຍອດອ່ອນ ລັກສະນະທີ່ໜອນທຳລາຍຈະເກີດຮອຍແຕກໃບຫຼົ່ນ ແລະ ແຫ່ວຕາຍໄປ

+ ວິທີປ້ອງກັນ:ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດຈຳພວກ: (carbofuran) ເຊັ່ນ: ຊູລາດ່ານ ຫຼື ຄູລາແທຣ໌ຮອງກົ້ນຂຸມອັດຕາ 2 ກຼາມ/ຂຸມ ຊຶ່ງຈະມີຜົນຄວບຄຸມແມງໄມ້ສັດຕູພືດໄດ້ປະມານ 1 ເດືອນ,

ສານເຄມີປະເພດນີຄວນໃຊ້ສະເພາະການຢອດຮອງກົ້ນຂຸມພ້ອມແກ່ນເທົ່ານັ້ນບໍ່ຄວນຢອດເພີ່ມໄລຍະລັງເພາະອາດມີພິກຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດໄດ້

ຂອບໃຈທີ່ມາ: the southern time

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້