ແຊຣ໌ໄວ້ອ່ານເລີຍ..ຄຸນປະໂຫຍດ ໝາກນາວຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດໄດ້

0
1632

ບໍ່ເສຍຫາຍຢາປົວພິດຈາກງູກັດ ເພາະງູເປັນສັດເລືອຄານທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງຫາກເຮົາບໍ່ຮູ້ມີທີຮັກສາຄົນທີ່ຖືກກັດສາມາດເສຍຊີວິດໃນເວລາອັນສັ້ນໆ.

ໃນນັ້ນຢາດີກໍ່ມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ຫາຫາຍດີໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດມີນນຳເອົາຜົນດີຂອງໝາກນາວມາຝກາທ່ານຜູ້ອ່ານ ຫາກວ່າມີຄົນໃກ້ຕົວ ຫຼື ໄປພົບເຫັນຄົນທີ່ຖືກງູກັດຕ້ອງນຳໃຊ້ໝາກນາວແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ.

ວິທີໃຊ້ໝາກນາວແກ້ພິກງູແມ່ນ: ໃຫ້ກິນນ້ຳໝາກນາວລົງໄປ ປະມານໝາກໃຫຍ່ 1 ໜ່ວຍ, ນ້ຳໝາກນາວຈະໄປທຳປະຕິກິລິຍາກັບພິດງູທີ່ເຂົ້າໃສ່ກະເພາະອາຫານ ລໍຖ້າອີກຈັກໜ້ອຍຄົນເຈັບຈະຮາກອອກມາ ອາດຈະມາເລືອດປົນເລັກນ້ອຍ ນັ້ນສະແດງວ່າພິດງູໝົດລິດແລ້ວ.

ນອກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ນຳວິທີຊ່ວຍຄົນທີ່ຖືກງູກັດດ້ວຍວິທີດັ່ງນີ້:

1. ເມື່ອຄົນຖືກງູກັດແລ້ວໃຫ້ນອນຊື່ໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນທົ່ວນຮ່າງກາຍຊ້າລົງ ການເຮັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພິດງູກະຈາຍຊ້າລົງເຊັ່ນດຽວກັນ.

2. ຖ້າຖືກງູກັດແລ້ວໃຫ້ເອົາເສືອກຫັດເທິງບ່ອນງູກັດ ແລະຮັດຢູ່ລະຫວ່າງແຜງູກັດກັບຫົວໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດຢຸດໄຫຼ ແລະກັນບໍ່ໃຫ້ພິດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດດຳ ບໍ່ຕ້ອງຮັດແຮງເກີນໄປຈົນເລືອດຢຸດໄຫຼ.

3. ໃຊ້ມີດທີ່ສະອາດ ແລະຂ້າເຊື້ອແລ້ວ ກີດລົງບ່ອນທີ່ເປັນແຜເປັນລັກສະນະຮູບກາກະບາດໃຫ້ເລິດພໍປະມານ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຈະເສຍເລືອດຫຼາຍ ເພາະນັ້ນຖືເປັນການຊ່ວຍລ້າງພິດອອກມາອີກທາງໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ດູດພິດອອກມາຈາກແຜທີ່ເອົາມີດກີດ ເມື່ອດູດແຜອອກມາແລ້ວຮີບຖົມຖີ້ມທັນທີ ແລ້ວເອົານ້ຳແຂງວາງໄວ້ບ່ອນແຜ ລະວັງຢ່າໃຫ້ແຜທີ່ຖືກງູກັດຢູ່ຕ່ຳ.

4. ໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມກາເຟ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆ ແຕ່ຫ້າມດື່ມສິ່ງທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຢ່າລືມວ່າເມື່ອຄົນທີ່ຖືກງູກັດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພິດນັ້ນຄ່ອຍໆເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈ ຖ້າຫາກເຮົາເໜັງ ຫຼື ເຄື່ອນຕົວແຮງເທົ່າໃດພິດນັ້ນຈະເລ່ງເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈໄວເທົ່ານັ້ນ ຄົນເຈັບຈິ່ງບໍ່ຄວນເຄື່ອນໄຫວແຮງ ຫຼັງຈາກປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວຮີບນຳໄປໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຢູ່ໃກ້ໂຮງແມ່ນຮີບສົ່ງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພິດງູນັ້ນໄປໂຮງຫມໍເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເພາະຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນອ້າງອີງຈາກລີ້ງດ້ານລຸ່ມມາເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າກໍລະນີແນວໃດກໍ່ບ່ສາມາດທີ່ຈະໄປໂຮງຫມໍໄດ້ ຫລື ຢູ່ໄກຂອງໂຮງຫມໍແມ່ນກະລຸນາຊ່ວຍຕາມການແນະນຳມານີ້

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້