ຄວນຮູ້ໄວ້. ຂໍ້ຫ້າມປູກເຮືອນ.ຖ້າເກີດ​ເຊັ່ນນີ້ຕ້ອງແກ້ເຄາະ..​ຄວາມເຊື່ອທີ່ມີເຫດຜົນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມງົມງວາຍ

0
373

ຂອງຄະລຳໃນການປຸກເຮືອນຂອງຄົນລາວບູຮານ (ຄວາມເຊື່ອທີ່ມີເຫດຜົນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມງົມງວາຍ)

1. ຫ້າມປູກເຮືອນກວມເອົາຕໍໄມ້ ເຫດຜົນກໍຄື ຖ້າຕໍໄມ້ບໍ່ຕາຍ ມັນອາດຈະແຕກໜໍ່ ຫຼືຢັ່ງຮາກໄປກະທົບກັບໂຄງສ້າງຂອງອາຄານໄດ້. ໃນກໍລະນີຕໍໄມ້ຫາກຕາຍແລະເນົ່າເປື່ອຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ດິນຈຸດນັ້ນຍຸບໂຕລົງ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ ຫຼືພື້ນເຮືອນຍຸບເປັນຂຸມລົງ ຫຼືເສົາ/ຄານຫັກຫຼືເນີ້ງໄດ້.

2. ຫ້າມປຸກເຮືອນກວມເອົາຂຸມນ້ຳສ້າງເກົ່າ ເຫດຜົນກໍຄືບາດດົນໄປ ຈຸດທີ່ເປັນຂຸມນ້ຳສ້າງເກົ່າຈະມີການຍຸບໂຕລົງ ເຮັດໃຫ້ກະທົບກັບໂຄງສ້າງເຮືອນ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນເພ ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້.

3. ບໍ່ຄວນປິ່ນໜ້າເຮືອນໄປທາງຕາເວັນຕົກ ເຫດຜົນກໍຄື ຄົນລາວມັກນັ່ງຫລິ້ນຢູ່ຮົ່ມໜ້າເຮືອນ ຖ້າປິ່ນໜ້າເຮືອນໄປທາງຕາເວັນຕົກ ຈະເຮັດໃຫ້ແດດສ່ອງໜ້າເຮືອນ ຈະຢູ່ຍາກຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ ວິທີແກ້ກໍໃຫ້ປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼືສ້າງສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ເປັນຮົ່ມບັງແດດຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ.

ສ່ວນຄວາມເຊື່ອໃດທີ່ຫາເຫດຜົນດ້ານວິທະຍາສາດມາອ້າງບໍ່ໄດ້ ກໍຈະຖືວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອແບບງົມງວາຍ. ແນວໃດກໍຕາມເຖິງຄວາມເຊື່ອໃດບໍ່ມີເຫດຜົນກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າມັນສ້າງຄວາມສຸກໃຈໃຫ້ເຮົາແລະບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ເຮົາ ກໍເຊື່ອໄປໂລດ.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້