ດູດວງປະຈຳວັນທີ່ 27 ກັນຍາ 2020 ຕາມວັນເກີດ ( ເລກນຳໂຊກ, ການງານ ການເງີນ ດີແນວໃດ)

0
497

1. ສຳລັບຄົນທີ່ເກີດໃນວັນອາທິດ:

ການ​ງານ: ປັບ​ປ່ຽນ​ກົນ​ຢຸ​ທ​ທ​໌​ທາງ​ທຸລະກິດ​ເກີດ​ຄວາມ​ສຳ​ເຣັດ

ການ​ເງີນ: ຄອບຄົວ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ການ​ເງີນ

ຄວາມ​ຮັກ: ເກີດ​ຄວາມ​ສຸກ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ກັນ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ເຮັດ​ບຸນ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕະ​ກຽງ​ຊີວິດ​ຈະ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ

ອັນ​ມະ​ນີມົ​ງ​ຄົນ  ຄຸນ​ໄຊ​ຕ​໌

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ       3,6,7,9

ສີມົງ​ຄົນ           ຊົມ​ພູ

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ    9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈນ​ຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  10:29  – 14:45

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  5:59  –  11:29

2. ສຳລັບຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ

ການ​ງານ: ສ້າງ​ຜົນ​ງານ​ໄດ້​ໂດດ​ເດັ່ນ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເຣັດ

ການ​ເງີນ : ໄດ້​ເງີນ​ເຂົ້າ​ມາ​ແບບ​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ

ຄວາມ​ຮັກ: ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ຊີວິດ​ຮັກ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ບູຊາ​ພຮະ​ປະຈຳ​ວັນ​ເກີດ​ແລ້ວ​ຈະ​ໂຊ​ກດີ

ອັນ​ມ​ະນີມົ​ງ​ຄົນ  ໂອ​ປອນ

ສີມົ​ງ​ຄົນ           ສົ້ມ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ      1,5,7,9  

ເວລາທີ່​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ເວລາທີ່ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸນ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ ​ເວລາ  6:39   – 12:11 3 ໂມງ

ເວລາທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຍົ​ນ໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ ​ເວລາ    9:55  –  13:09 ໂມງ

ເວລາທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈລະຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  10:29  – 14:45 ໂມງ

ເວລາທີ່ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  8:19  –  12:19 ໂມງ

ເວລາທີ່ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸນ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 5:59  –  11:29 ໂມງ

3. ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ເກີດ​ມື້​ອັງ​ຄານ

ການ​ງານ: ບໍລິວານ​ຄອຍ​ຖ້າ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຜົນ​ງານ​ໄດ້​ໂດດ​ເດັ່ນ

ການ​ເງີນ: ຈະ​ໄດ້​ໂຊກ​ແບບ​ທຸກ​ລາບ

ຄວາມ​ຮັກ: ຄວາມ​ສຳພັນ​ບໍ່​ກ້າວ​ໜ້າ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ບູຊາ​ພະ​ສິວະ​ລີ​ແລ້ວ​ຈະ​ໂຊ​ຄະດີ

ອັນ​ມ​ນີມ​ງ​ຄົນ,  ພອຍ​ສີ​ຂຸ່ນ

ສີມົງຄົນ:           ເທົາ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ:   4,5,8,9   

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈນ​ຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 10:29  – 14:45

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  5:59  –  11:29

4. ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ເກີດ​ມື້​ພຸດ

ການ​ງານ, ພົບ​ເລື່ອງ​ດ່ວນ​ຕ້ອງ​ແກ້​ບັນຫາ​ສະເພາະ​ໜ້າ

ການ​ເງີນ, ພົບ​ເລື່ອງ​ເສຍ​ເງີນ​ໃຫ້​ກັບ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຜູ້ໃຫຍ່

ຄວາມ​ຮັກ, ພົບ​ຂ່າວ​ດີ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮັກ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃຈ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ເຮັດ​ບຸນ​ໃສ່​ບາ​ຕ​ເລື້ອຍໆ​ແລ້ວ​ຈະ​ໂຊ​ຄະດີ

ອັນ​ມະ​ນີມົງ​ຄົນ:  ບຸ​ສຣາ​ຄັມ

ສີມົ​ງ​ຄົນ  :         ເຫຼືອງ​ສົດ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ:      1,2,5,6,8

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈນ​ຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ10:29  – 14:45

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ   5:59  –  11:29

5: ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ເກີດ​ມື້ວັນ​ພະ​ຫັດ​

ການ​ງານ: ສາມາດ​ສ້າງ​ຜົນ​ງານ​ຢູ່ໃນ​ເກນ​ມາດຕະຖານ

ການ​ເງີນ: ພົບ​ເລື່ອງ​ຈ່າຍ​ແບບ​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ        

ຄວາມ​ຮັກ: ພົບ​ເຈີ​ຄວາມ​ບໍ່​ຊັດເຈນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ສຳພັນ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ສະແດງ​ຄວາມ​ກະຕັນຍູ​ຕໍ່​ບຸບ​ກາ​ຣີຫລືຕໍ່ພໍ່ແມ່ ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດມີ​ໂຊກລາບ                  

ອັນ​ມະ​ນີມົງ​ຄົນ: ຫຍົກ

ສີມົ​ງ​ຄົນ:          ຊົມ​ພູ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ:     0,3,5,7,9

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ    9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ   8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 5:59  –  11:29

6, ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ເກີດ​ມື້​ວັນສຸກ​

ການ​ງານ: ເລິ່ມ​ລົງ​ທຶນ​ເຮັດ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເຣັດ

ການ​ເງີນ: ມື້​ນີ້​ມີ​ໂຊກ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ຊັບ

ຄວາມ​ຮັກ: ຈະ​ພົບ​ເຈີ​ສະຖານນະການ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ບໍ່​ຊັດເຈນ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ບູຊາ​ເຈົ້າທິເຈົ້າຖານ​ແລ້ວ​ຈະ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ

ອັນ​ມ​ນີມ​ງ​ຄົນ:  ໂກ​ເມນ

ສີມ​ງ​ຄົນ :          ນ້ຳ​ເງີນ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ:       1,2,3,5,6,8

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈນ​ຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ  10:29  – 14:45

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 5:59  –  11:29

7. ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ເກີດ​ມື້ວັນ​ເສົາ​

ການ​ງານ: ສ້າງ​ຜົນ​ງານ​ໄດ້​ໂດດ​ເດັ່ນ​ປຣະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເຣັດ

ການ​ເງີນ: ໄດ້​ເງີນ​ເຂົ້າ​ມາ​ແບບ​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ

ຄວາມ​ຮັກ: ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ຊີວິດ​ຮັກ

ເຄັດ​ລັບ​ເສີມດວງປະຈຳ​ວັນ​ນີ້

ບູຊາ​ພະ​ປະຈຳ​ວັນ​ເກີດ​ແລ້ວ​ຈະ​ໂຊກດີ

ອັນ​ມ​ນີມ​ງ​ຄົນ:  ໂອ​ປອນ

ສີມ​ງ​ຄົນ:           ສົ້ມ

ເລກ​ນຳ​ໂຊກ:      1,5,7,9  

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ປະຈຳ​ອາທິດ​ມີ​ຜົນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນທີ  22 – 28 ກັນຍາ 2020

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເຮັດ​ບຸຍ​ຂຶ້ນ​ບ້ານ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ   6:39   – 12:11

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຣົດ​ຢ​ນ​ຕ​໌​ຄັນ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 9:55  –  13:09

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຈນ​ຈາ​ງານ​ຕ່າງ​ໆ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 10:29  – 14:45

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ຣ້ານ​ເຣີ່ມ​ທຸລະກິດ​ໃໝ່​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 8:19  –  12:19

ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ​ດີ​ໃນ​ການເດິນທາງ​ເຮັດ​ບຸຍ​ເໝາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ 5:59  –  11:29

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້