ຜົວເມຍ ຫ້າມເວົ້າ 8 ເລື່ອງນີ້ ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ສົດໃສ

0
152

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄົງຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ລົງໂຕ ບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ ແຕ່ຈະໃຫ້ສົດໃສ ແລະ ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດເວລາຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທຸກຄູ່ຕ້ອງຜ່ານບັນຫາ ບົດຮຽນໃນຊີວິດ ເພື່ອປະຄັບປະຄອງຄອບຄົວໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນ.

ທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ບັນຫາບໍ່ສຳຄັນ ແຕ່ວິທີແກ້ຕ່າງຫາກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ” ເພາະສະນັ້ນ ບາງເລື່ອງເວົ້າໄປກໍ່ໍ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງໜັກໄປກວ່າເກົ່າ ງຽບໄວ້ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຜ່ານໄປຕາມຈັງຫວະເວລາຂອງມັນ ບັນຫານັ້ນກໍ່ຈະຍານລົງເອງ ມື້ນີ້ທາງ ມ່ວນ ແລະ ສະໜຸກຂອງເຮົາ ໄດ້ລວບລວມເລື່ອງທີ່ເວລາຜິດກັນຫ້າມເວົ້າເດັດຂາດ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຮັບຮອງວ່າຖ້າຕ່າງຄົນຕ່າງບໍ່ເວົ້າເຖິງທັງ 8 ຂໍ້ນີ້ ຊີວິດຄອບຄົວຈະໄປໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກແນ່ນອນ.

1. ໂລກອອນໄລນ໌:

ເມື່ອມີຄວາມກັງວົນ ບັນຫາເລື່ອງຄອບຄົວ ລວມທັງບັນຫາໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂພສ ເລື່ອງບັນຫາຄອບຄົວ ສູ່ໂລກໂລກອອນໄລນ໌

2. ຄອບຄົວຂອງອີກຝ່າຍ

ເປັນເລື່ອງບອບບາງທີ່ສຸດໃນຄວາມສຳພັນຂອງ ຜົວ-ເມຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ນຳມາເວົ້າບໍ່ວ່າຈະກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອເກີດການຜິດຖຽງກັນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຄອບຄົວອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຈະເອົາມາໂທດກັນບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ເຊັ່ນ: “ເປັນຍ້ອນແມ່ຂອງເຈົ້າ” ຄຳເວົ້ານີ້ທີ່ບໍ່ຄວນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ຮັກຄອບຄົວຄືກັນທັງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍແລ້ວຄຳເວົ້ານີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຝ່າຍຍິງບໍ່ຄວນເວົ້າເດັດຂາດ.

3. ເງິນເດືອນຫຼື ລາຍໄດ້

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນຍົກມາເວົ້າ ເມື່ອກຳລັງເກີດບັນຫາ ເພາະຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າມັກຈະມີຄວາມນ້ອຍເນື້ອຕຳ່ໃຈຢູ່ແລ້ວ ການເວົ້າເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ເຖິງວ່າຈະກຳລັງພົບບັນຫາເລື່ອງເງິນຢູ່ກໍ່ຕາມ.

4. ແຟນເກົ່າ

ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຢ່າວ່າແຕ່ເວົ້າອອກມາເລີຍ ພຽງແຕ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ອີກຄົນຄິດຮອດແຟນເກົ່າຢ່າງແນ່ນອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງໃດກໍ່ຕາມ ຍິ່ງຖ້າເປັນການປຽບທຽບແລ້ວ ກໍ່ຍິ່ງທະວີຄູນຄວາມໃນໃຈຂຶ້ນໄປອີກ ແຟນເກົ່າກໍ່ຄືອະດີດທີ່ມີບັນຫາເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລີກກັນໄປ, ສະນັ້ນ ຈະໄປຄິດເຖິງກັນອີກກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຖືກທີ່ຄວນ.

5. ໂທລະສັບ

ທຸກຄົນມັກຈະຕ້ອງການພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວເລັກນ້ອຍ ໂທລະສັບກໍ່ຄືໂລກສ່ວນຕົວອີກໂລກໜຶ່ງທີ່ບາງຄົນບໍ່ຢາກໃຫ້ມີໃຜເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມລັບໃດໆເລີຍກໍ່ຕາມ ບາງຄອບຄົວເຖິງຂັ້ນຕັ້ງກົດວ່າຫ້າມກວດໂທລະສັບຂອງກັນແລະກັນ ເຫດຜົນນີ້ອາດຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕົກລົງກັນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ຖ້າບໍ່ເຄີຍມີການຕົກລົງກັນມາກ່ອນເລີຍ ກໍ່ບໍ່ຄວນເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະມາເຊັກໂທລະສັບຂອງກັນແລະກັນ.

6. ວຽກ

ອີກເລື່ອງຕ້ອງຫ້າມທີ່ບໍ່ຄວາມເອົາມາເວົ້າບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆກໍ່ຕາມ ນັ້ນຄືເລື່ອງວຽກ, ເຖິງວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຮູ້ດີກັນຢູ່ແລ້ວວ່າ ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ລາຍໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍສຳ່ໃດ ແຕ່ເມື່ອອີກຄົນເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກນັ້ນແລ້ວ ຄົງບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ຈະເອົາເລື່ອງວຽກມາເວົ້າໃນຄອບຄົວ, ແຕ່ຖ້າອີກຝ່າຍທຸ້ມເທກັບວຽກຫຼາຍຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຄອບຄົວ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຕ້ອງເວົ້າກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສົມດຸນຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຊີວິດຄອບຄົວ ລົມກັນດ້ວຍເຫດຜົນ ບອກເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອາດຄ່ອຍໆປັບປ່ຽນເຂົ້າຫາກັນທີລະໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດສົມດຸນ.

7. ປຽບທຽບຊີວິດ

ເລື່ອງການປຽບທຽບຊີວິດແມ່ນເກີດມີການຢ່າຮ້ອງຫລາຍຄູ່ມາແລ້ວເນື່ອງຈາກມີການປຽບທຽບວ່າ: ເຈົ້າບໍ່ດີຄືກັບຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ັນ, ເຈົ້າໂງ່ບໍ່ຮູ້ຫາເງີນຫາຄຳຄືຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ນ ( ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຜູ້ຍີງຈະມັກເວົ້າຕໍ່ຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ ). ຄຳທີ່ທ່ານເວົ້າປຽບທຽບນັ້ນມັນເປັນຄຳຫນື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດແລະຄວາມຮູ້ສືກຂອງຜູ້ຖືກປະຈານນັ້ນມິຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈຂອງຜູ້ເວົ້າ ແລະ ຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ເຕັມທີ່ເຮົາເປັນຄູ່ລາວແທ້ຄືຍັງມອງຜູ້ອື່ນດີກວ່າເຮົາ : ແລ້ວຈື່ງມີແນວຄິດທໍ້ຖອຍຕໍ່ຄອບຄົວ . ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນເຂົາກໍຕັດສີນໃຈໃຫ້ເຈົ້າໄປຫາຜູ້ທີ່ເຈົ້າມອງດີຕໍ່ເຂົາ. ສຸດທ້າຍຄຶການຢ່າຮ້າງ. ( ສ່ວນຫລາຍ ) . ແຕ່ກົງກັນຂ້າມບາງຄອບຄົວຫລືບາງຄູ່ຊີວິດ ເມື່ອໄດ້ຍີນຄຳປະຈານເຈົ້າບໍ່ດີຄືກັບຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ັນ, ເຈົ້າໂງ່ບໍ່ຮູ້ຫາເງີນຫາຄຳຄືຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຈັບປວດ ກໍ່ເລີຍຜັນປ່ຽນຊີວິດໄດ້ດີຂຶ້ນກໍ່ມີ ( ແຕ່ສ່ວນນ້ອຍ )

ສະນັ້ນ. ຈົ່ງຮີບປ່ຽນຢ່າໃຊ້ການປຽບທຽບແບບນີ້ ຖ້າມີບັນຫາຫຍັງກໍ່ຄ່ອຍຫາທາງອອກດ້ວຍ 2 ຄົນ. ຫລື ຟ ຄົນຕ້ອງຫາທາງອອກ ດ້ວຍໃຈກັນແມ່ນທິດທາງທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມຮັກຈະບໍ່ຈຶດແນ່ນອນ.

8. ເຮົາເລີກກັນສາ ຫລື ຮ້າງກັນ

ຖ້າຄູ່ຜົວເມຍໃດມີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນື່ງທີ່ມັກໃຊ້ຄຳເລີກກັນຍາມມີບັນຫາຕະຫລອດຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່ານຫນື່ງຕ້ອງມົດກຳລັງໃຈຮັກ ຫລື ຫມັດຮັກ. ເພາະມີແນວຄິດໄປໃນຫລາຍເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທໍ້ຖ່ອຍບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງກໍ່ມີ . ບາງຄົນກໍ່ຫາທາງອອກນອກເພື່ອຫາຄູ່ກຳລັງໃຈເມື່ອພົບໄດ້ຜູ້ເຂົ້າໃຈກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍນັ້ນແຕກແຍກຢ່າຮ້າງຕາມຄຳວ່າ ເຮົາເລີກກັນສາ. ທາງທີ່ດີແມ່ນບໍ່ຄວນເວົ້າຄຳເລີກກັນຫລືຮ້າງກັນໃ້ຄູ່ຊີວິດໄດ້ຟັງ ເຕັມທີ່ເຈົ້າເວົ້າຢອກກໍ່ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເຈົ້າເວົ້າຢອກຫລືເວົ້າຫລີ້ນ.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້