7 ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກເສຍຊີວິດຢູ່ໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ທຸກຄົນຄວນລະວັງໃຫ້ດີ

0
187

ມາຮູ້ຈັກ 7 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ທຸກຄົນຄວນລະວັງໃຫ້ດີ ທ່ານໝໍເປີດເຜີຍສາເຫດທີ່ພົບປະຈຳ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຖືພາຕ້ອງລະວັງ ແລະ ໝັ່ນມາກວດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງ. ການຖືພາປົກກະຕິ ລູກນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງເພີ້ງພາທ້ອງແມ່ໃນການພັດທະນາອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ລວມທັງການດຳລົງຊີວິດໃນທ້ອງເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານ, ອອກຊີເຈນຈາກແມ່ ແລະ ຂັບຖ່າຍຂອງເສຍກັບເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຂອງແມ່ຜ່ານທາງສາຍແຫ່ເປັນສຳຄັນ ນອກຈາກນີ້ມົດລູກຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກຳບັງຄອຍປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກດ້ວຍ ຫາກການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ຜິດປົກກະຕິກໍ່ອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງໄດ້.

ສາເຫດທີ່ພົບປະຈຳ ເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງມີດັ່ງນີ້ :

1. ພາວະເບົາຫວານຂອງມານດາ : ໃນລາຍທີ່ຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໄດ້ບໍ່ຄ່ອຍດີ ຫຼື ມີປະຫວັດເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາດົນ ຈະເພີ່ມໂອກາດເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອອາຍຸການຖືພາໃກ້ຈະເກີດ.

2. ພາວະເດັກບວມນຳ້ : ພາວະທີ່ເດັກມີຫົວໃຈຫຼົ້ມເຫຼວ ເຮັດໃຫ້ມີການຄັ່ງຂອງສານນຳ້ໃນຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ປອດ, ມີຫົວໃຈໃຫຍ່ ເຊີ່ງເກີດໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ພາວະເດັກຈືດຈາກພະຍາດທາລັດຊີເມຍ, ຫົວໃຈເດັກເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະຊະນິດຮຸນແຮງ, ຄວາມພິການຂອງເດັກບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ ຖົງນຳ້ຮອບຄໍເດັກເປັນຕົ້ນ

3. ການບໍ່ເຂົ້າກັນຂອງເລືອດ : ພົບໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍໃນປະເທດເຮົາ ສະເພາະມານດາທີ່ມີໝວດເລືອດພິເສດ ເປັນໝູ່  Rh negative ເຊີ່ງຫາກສາມີມີຫມວດບວກເດັກໃນທ້ອງຈະມີໂອກາດມີເລືອດປົນເປື້ອນກັບມານດາເຮັດໃຫ້ມີການສ້າງພູມກຸ້ມກັນຕໍ່ຕ້ານໝວດໝູ່ເລືອດໄວ້ ເມື່ອຖືພາຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຈີ່ງມີອັນຕະລາຍເກີດຂື້ນກັບເດັກໃນທ້ອງຈາກມີການຈັບກັນຂອງສານພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ຕ້ານໝູ່ເລືອດກັບເມັດເລືອດແດງຂອງເດັກນັ້ນເອງ.

4. ເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງ ສາເຫດອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ມານດາໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດ, ມີເລືອດອອກ, ສາຍບືຜິດປົກກະຕິ, ກ້ອນເບົ້າຂອງແຫ່, ການແຂງໂຕຂອງເລືອດຜິດປົກກະຕິ.

5. ຖືພາລູກແຝດ : ການຖືພາລູກແຝດ ເພີ່ມອຸບັດການຕາຍຂອງເດັກໃນທ້ອງ ທັງແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ຮູ້ສາເຫດ ເຊັ່ນ: ແຝດຖົງນຳ້ຄາວປາດຽວ, ແຝດໂຕຕິດກັນ, ແຝດທີ່ຖ່າຍເລືອດໃຫ້ກັນໃນທ້ອງ.

6. ຄວາມພິການແຕ່ກຳເນີດຂອງເດັກ : ມີທັງພິການທີ່ເປັນກຸ່ມອາການ ສຳພັນກັບໂຄຣໂມໂຊມຜິດປົກກະຕິ  ຫຼື ພິການທີ່ແຍກດ່ຽວ

7. ການຕິດເຊື້ອສະເພາະບາງຊະນິດໃນມານດາ : ເຊື້ອງດັ່ງກ່າວສາມາດຜ່ານແຫ່ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນເດັກນ້ອຍ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອກາມໂຣຄ ( ຊີຟີລິສ) ຈາກເພດສຳພັນ, ເຊື້ອລິສທີເຣຍຈາກອາຫານປະເພດເນີຍສົດ, ຊີສສົດ ເປັນຕົ້ນ.

ສະຫຼຸບວ່າ: ການຕາຍຂອງເດັກມີໄດ້ຫຼາຍສາເຫດ ທັງທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ ການໄປຝາກທ້ອງຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ ເອົາໃຈໃນການເບີ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ປະຕິດບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງໄດ້.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້