ສຸດຍອດ!..​ເຄື່ອງລົບຫຍ້າເຂົ້ານາແບບໃຫມ່…​ວິທີເຮັດໂຄດງ່າຍ..​ລອງໄປໃຊ້ເລີຍ

0
297

ການເຮັດນາເຂົ້າສີ່ງທີ່ເບີ່ງແຍງຄື ຫຍ້າ.​ເນື່ອງຈາກຫຍ້າອາດຈະແຍ່ງອາຫານຂອງຕົ້ນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າໃຫຍ່ຊ້າຫລືໃຫຍ່ບໍ່ເຕັມທີ່ ຫນັກກວ່ານັ້ນ ຕົ້ນເຂົ້າກໍ່ຈະເຖິງຕາຍ.​ສະນັ້ນ,​ ມື້ນີ້ ເຮົາຈື່ງນຳ ວີທີເຮັດເຄື່ອງຕັດຫຍ້າທີ່ສຸດຍອດມາໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຊາບ ແລະ ລອງໄປປະຕິບັດ!…​ວິທີ ແລະ ຂັ້ນການຜະລິດມີຄື:

# ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກຽມ
1. ທໍ່ PVC ຂະໜາດ 5 ນີ້ວ
2 ລູກໝູສຳລັບຕັດທໍ່
3. ເຫຼັກແຜ່ນບາງໆໜາພໍປະມານ ສຳລັບເຮັດໃບຕັດຫຍ້າແລ້ວພັບໃຫ້ສາກລົບຂອບ PVC

# + ວິທີການເຮັດ

1. ວັດໄລຍະຫ່າງຄວາມຍາວທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ວັດໄລຍະຈາກປາຍທໍ່ທີ່ເຮົາຕັດປະມານ 45 cm

2. ເລີ່ມໃຊ້ລູກມູຕັດຕາມແນວທີ່ເຮົາເຮັດວັດໄລຍະໄວ້

3. ຫຼັງຕັດຊໍ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ໄລຍະທີ່ເຮົາເອົາມາເຮັດໃຫ້ເຫັນຮູບເຫັນຮ່າງ

4.ຊໍ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ໄລຍະທີ່ເຮົາເຮັດຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເລີ່ມເຫັນຮູບຮ່າງອອກມາ

5. ເຮັດໃຫ້ການວັດໄລຍະຫ່າງປະມານ 7 cm

6. ຕັດອອກເຮັດການກາງອອກ

7. ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃນການປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງທໍ່ PVC

8. ກາງທໍ່ອອກຄືດັ່ງຮູບ

9. ຫາແນວມາທັບໄວ້

10. ວັດໄລຍະຈາກປາຍທໍ່ທີ່ເຮົາຕັດປະມານ 45 cm

11. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ PVC ບໍ່ຄືນຕົວ ຕັດສ່ວນໂຄ້ງດັ່ງຮູບເພື່ອທີ່ຈະລົບຫຍ້າ ຫຼື ຕົ້ນເຂົ້າ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນລັກສະນະເຄິ່ງວົງຮີ

12. ວັດໄລຍະທີ່ຈະເຮັດການເຈາະເຄື່ອງຕັດຫຍ້າສະພາຍຂ້າງໃຫ້ພໍດີ

13. ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ ສ່ວນອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ: ເຫຼັກແຜ່ນສຳລັບກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ ພີວີຊີ ແຕກຫຼືການເສື່ອມເຫຼັກຖ້າບໍ່ຊຳນານແນະນຳໃຫ້ຮ້ານຊ່ວຍຈະດີກວ່າ

ເບີ່ງວິທີຕັດຫຍ້າ..​ການປະຕິບັດຕົວຈິງ

———————————

ທີ່ມາ : https://bit.ly/3krt4hv

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້