7 ສາເຫດ, 9 ອາການ ທີ່ທ່ານ “ນອນບໍ່ຫຼັບ”

0
167

ໃນສະພາບຄວາມກົດດັ້ນ ທ້າເລື່ອງວຽກງານ, ເລື່ອງເງິນ, ຄວາມຮັກ, ຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆທີ່ອາດຈະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມກົດດັ້ນຈົນເກີດອາການ “ນອນບໍ່ຫຼັບ” ທັງທີ່ຍັງຮູ້ໂຕ ແຕ່ອາດຈະກໍາລັງພົບກັບ ສະພາວະນີ້ ຫຼື ບາງຄົນອາດຈະພຽງແຕ່ບໍ່ຢາກນອນ, ນອນຫຼັບບໍ່ສະນິດພຽງຄືນຫນຶ່ງສອງຄືນ ຈິ່ງຈະເອີ້ນວ່າກໍາລັງ ປະສົບບັນຫາ “ນອນບໍ່ຫຼັບ” ທີ່ເເທ້ຈິງແລ້ວ ມີສາເຫດ ແລະ ວິທີສັງເກດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

# ສາເຫດຂອງການນອນບໍ່ຫລັບ

1 ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວບໍ່ຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ

2. ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງທີ່, ມ່ຽນຫ້ອງນອນ, ແສງ ສະຫວ່າງໃນຫ້ອງຫຼາຍເກີນໄປ, ສຽງດັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ອຸນຫະພູມຮ້ອນ ຫຼື ເອັນເກີນໄປ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງການປ່ຽນແປງ ເວລານອນ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເບ້ນກະ ເປັນຍາມ.

3 ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນອນຫລັບຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ການນອນໂກນ ຫຼື ລະເມີ ເບັນຕົ້ນ. 4 ມີຄວາມຜິດບົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ກໍ່ຄື: ເບ້ນພວກຕື່ນສວຍ, ຕື່ນຕົກໃຈງ່າຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກໄວກ່ວາຄົນອື່ນ

5. ເບັນຜູ້ປວຍພະຍາດອຸກໃຈ ຫຼື ຊຶມເສົ້າຢູ່ແລ້ວ.

6 ເບັນຄົ້ນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຊໍາເຮື້ອ ຢູ່ໆກໍ່ມີພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຕື່ນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆໃນຕອນກາງຄືນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ ເບົາຫວານ ຫຼື ຕ່ອມລູກຫມາກໃຫ່ຍ ທີ່ອາດຈະມີການຕື່ນມາຖ່າຍເບົາເລື້ອຍໆ ຫຼື ເບັນໂອຊໍາເຮື້ອ ຫຼື ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ ເບັນຕົ້ນ.

7. ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງພາບາງຊະນິດທີ່ກໍາລັງກິນ, ການກິນຍານອນຫລັບ ອາດເມັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະຫນ້າໄດ້ດີ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຊ່ວຍໃນການປີ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນບົກກະຕິໄດ້ຢ່າງຖາວອນ, ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກ ເຮົາຄວນປັບປຸງ ແມ່ນພຶດຕິກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົານອນລັບຜັກຜ່ອນໄດ້.

# ວິທີສັງເກດການນອນບໍ່ຫຼັບ

1 ມີອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ນອນຫຼັບຍາກ ຫຼື ນອນຜູ່ດົນກ່ວາ 30 ນາທີຈິ່ງນອນຕຸ້ຍ, ຕິກຕໍ່ກັນ ຫຼື ມີອາການເລື້ອຍໆ ຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງອາທິດ – 10 ມື້.

2 ການນອນບໍ່ຫຼັບ ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕື່ນເພື່ອຈະໄປເຮັດວຽກ ອາດຈະລ໌ບເຫັນວ່າມີການຕື່ນສວຍຈົນໄປ ເຮັດວຽກບໍ່ຄ້ນ ຫຼື ອາການຊຶມ, ອ່ອນເພຍ ຈົນຂາດວຽກຕະຫຼອດ.

3 ມີອາການຢາກນອນ ໃນລະຫວ່າງມື້ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ.

4 ການສະເເດງອາລົ້ມມີການປ່ຽນແປງ ອາດຈະງວິດ, ເຈົ້າອາລົ້ມ ຫຼື ອາດຊຶມເສົ້າ, ບໍ່ສົດໃສ, ບໍ່ຫ້າວຫັ້ນ.

5 ສະຫມອງຕື້ ຫຼື ຊາລົງ, ຄິດຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍອອກ ຄິດຕາມຜູ້ອື່ນເວົ້າບໍ່ທັນ ຫຼື ອາດຈະຫຼົງໆລືມໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

6 ຫາກຂັບລົດ ອາດຈະເກີດອາການຫລັບໃນ ຫຼື ສະຫມອງເບີ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດເລື້ອຍໆ.

7 ຄຸນະພາບຂອງຊີວິດຫຼຸດລົງ ຈາກການ໕ກຜ່ອນຫນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຕື່ນສວຍຈົນບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານເຊົ້າ ຫຼື ຂຶມໆ ຈົນບໍ່ ສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາກົ້ມກັບຄົນອື່ນໂດ. 8 ການເຈັບຫົວ, ວິນຫົວເບ້ນປະຈໍາ ສງຄວາມລໍາຄານໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

9 ອາການເຊື່ອງຊຶມອາດຈະພັດທະນາກາຍເປັນຊຶມເສົ້າ, ຄິດຫຼາຍ, ຄິດແງ່ລົບ, ຄິດເຖີງແຕ່ບັນຫາຈົນນໍາໄປສູ່ການ ສະພາບຈິດໃຈບໍ່ປົກກະຕິ ຫຼື ມັນອາດຈະກາຍໄປເຖິງຄວາມຄິດເຫື່ອ, ເມື່ອຊີວິດ ແລະ ອາດຂ້າຕົວຕາຍໄດ້.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້