SKXAY GROUP ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານ (ດ່ວນ) ເງີນເດືອນດີ

0
1940

SKXAY GROUP ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ (ດ່ວນ) ເຊີ່ມີຕຳແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດດິຈີຕອລ 1 ຕໍາແຫນ່ງ

2. ພະນັກງານຂາຍ 2 ຕໍາແຫນ່ງ

# ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ຟອມສະຫມັກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມຮູບຕິດຄັດ 1 ໃບ

2. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້

3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ

4. ໃບແຈ້ງໂທດ ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ

5. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບ ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ

6. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຂອງບໍລິສັດ

7. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

8. ໃບປະກາດ/ໃບຄະແນນ

9. ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ)

ປິດຮັບ ວັນທີ 25/09/2020

ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈໍາກັດ | ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງກາງ ຫນ່ວຍ 5 | ຖະຫນົນກໍາແພງເມືອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5226 3888 / 021 221212, ສົ່ງອີເມວມາທີ່: recruitment@sokxaygroup.com

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້