ພັນລະນາ ປ່າໄມ້ໃນປະເທດເຮົາ

0
1325

ປາໄມ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອັນປະເສີດ ເຊິ່ງເປັນບໍ່ເກີດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເປັນສິ່ງດັດສົມອາກາດໃຫ້ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ດູດຊຶມນ້ໍາຝົນເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຖຶກຕ້ອງຕາມລະດູການ

ປ່າໄມ້ຍັງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປານາໆຊະນິດ, ເປັນບ່ອນຊອກຢູ່ຫາກິນຂອງ ຄົນເຮົາ ປຽບສະເຫມືອນເປັນຢາພື້ນເມືອງໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງຕ່າງ ປະເທດລາວເຮົາກໍ່ເປັນ ປະເທດຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ສີຂຽວ, ທີ່ມີຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ, ຫ້ວຍນ້ໍາລໍາເຊ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ, ປະກອບດ້ວຍໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງເຊັ່ນວ່າ:ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແດງ, ໄມ້ຂະຍູງ, ໄມ້ແຕ້, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ສັກ ແລະ ອື່ນໆ, ນອກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເຊັ່ນ: ຄັ່ງ, ຍານ, ຂີ້ຊີ ຫມາກແຫນ່ງຫວາຍ ກໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ ເລີບເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ. ໃນເມື່ອກ່ອນຍ້ອນມີການທໍາລາຍປ່າໄມ້ຢາງຊະລາຍເຊັ່ນ: ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍ ຂາດການບໍາລຸງຮັກສາ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ໃນປະ ທດຂອງພວກເຮົານັບມື້ນັບຫນ້ອຍຖ້ອຍລົງ ແລະ ອີກຢ່າງຫນຶ່ງໃນປາງສົງຄາມກໍເຮັດໃຫ້ ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍໄປເຊັ່ນດຽວກັນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານຂອງພວກ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ວາງແນວທາງປ່ຽນແປງໃຫມ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ ເປັນປ່າທົດແທນ, ຈໍາກັດການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ກໍານົດເຂດປ່າສະຫງວນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າຫາກມີ ການບຸກເບີກກໍຕ້ອງມີແຜນການຄັກແນ່, ຈະເປັນການສູກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານດ້ານອື່ນໆດີຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ຈະມີທຶນຮອນເພື່ອສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ບັງ ເຮັດໃຫ້ແນວທາງຂອງປະເທດເຮົາ ກາຍເປັນປະເທດຫນຶ່ງທີ່ມີປ່າໄມ້ສີຂຽວ, ມີອາກາດສົດຊື່ນ ແບບທໍາມະຊາດອີກດ້ວຍ,

ສະນັ້ນ, ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ປ່າໄມ້ສີຂຽວທີ່ສວຍສົດງົດງາມຕ້ອງຖືກທໍາລາຍນັ້ນ, ພວກ ເຮົາຄວນປົກປັກຮັກສາ, ອະນາຄົດປ່າໄມ້ຂອງປະເທດເຮົານັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກເຮົາ ຫມົດ ທຸກຄົນເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຄູ່ໄປຈົນຮອດຊົ່ວລູກຊົ່ວຫຼານສືບຕໍ່ໄປ.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້