ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນ 17-23 /8/2020 ຝົນຈະຕົກຕໍ່ເນື່ອງ

0
600

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-23 / 8 / 2020 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະມີກຳລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃນໄລຍະຕົ້ນອາທິດ ວັນທີ 10 ຫາ 13 ສິງຫາ 2020 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າ, ໄດ້ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກ ພາກຂອງປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີກໍາລັງປານກາງພັດປົກຄຸມ, ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງ ແລະ ໄດ້ຕົກຫນັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ. ຈາກນັ້ນວັນທີ 14 ຫາ 16 ສິງຫາ 2020 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີກໍາລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ໄດ້ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກຕື່ມອີກ, ຕະຫຼອດໃນໄລຍະທີ່ ຝົນຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນ້ໍາສາຂາ ແກ້ງກອກ(ເຊຈໍາພອນ) ໄດ້ຂຶ້ນໃກ້ເຂດລະວັງ ໄພ, ຊຶ່ງໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 202o ວັດແທກໄດ້ 7 ແມັດ 20 ຊັງຕີແມັດ (ເຂດລະວັງໄພແມ່ນ 7 ແມັດ 50 ຊັງຕີ ແມັດ) ແລະ ນ້ໍາຊັນ (ເຂດເມືອງບໍລິຄັນ, ເມືອງເກົ່າ) ໄດ້ຂຶ້ນສູງກາຍເຂດອັນຕະລາຍ,ຊຶ່ງໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2020 ແທກໄດ້ 8 ແມັດ 76 ຊັງຕີແມັດ (ເຂດອັນຕະລາຍແມ່ນ 8 ແມັດ). ກ. ລາຍງານສະພາບອຸນຫະພູມ ແຕ່ໄລຍະວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ 2020: ຕະຫຼອດໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາ, ອາກາດ ໄດ້ຮ້ອນຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຕ່ລະພາກ, ຊຶ່ງອຸນຫະພູມສູງສຸດຂີດບັນທຶກໄດ້ດັ່ງນີ້: ສະຖານີ ວຽງໄຊ 32.0 ອົງສາ (ວັນທີ 10 ສິງຫາ 202o), ຫຼວງພະບາງ 35.0 ອົງສາ (ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020), ສະຫວັນນະເຂດ 33.0 ອົງສາ (ວັນທີ 12 ສິງຫາ 202o), ອັດຕະປື 33.5 ອົງສາ (ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 33.6 ອົງສາ (ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020). ຂ. ລາຍງານສະພາບຝົນ ແຕ່ໄລຍະວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ 2020: ຕະຫຼອດໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາໄດ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ໄດ້ຕົກຫນັກ ຫາ ຕົກຫນັກຫຼາຍ ພ້ອມມີລົມພັດ ແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ: ຊຶ່ງປະລິມານນ້ໍາຝົນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແທກໄດ້ທີ່ ສະຖານີ ຊໍາເຫນືອ63.0 ມິນລີແມັດ (ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020), ສະຖານີ ຫຼວງພະບາງ 35.1 ມິນລີແມັດ (ວັນທີ 14 ສິງຫາ 202o), ສະຖານີ ປາກຊັນ 103.2 ມິນລີແມັດ (ວັນທີ 14 ສິງຫາ 202o), ສະຖານີ ປາກຊ່ອງ 134.0 ມິນລີແມັດ (ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020) ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 95.8 ມິນລີແມັດ (ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020). ປະລິມານນ້ໍາຝົນສະສົມໃນໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດ ຜ່ານມາເຫັນມີຝົນຫຼາຍກວ່າ 100 ມິນລີແມັດ ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກ, ດັ່ງເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້:

ຮູບ 1: ເສັ້ນສະແດງປະລິມານນ້ໍາຝົນລວມ ວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ 201ອ ສົມທຽບ ວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ 2020: ປະລິມານຝົນສະສົມຕະຫຼອດໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຝົນຫຼາຍຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກ, ຖ້າສົມທຽບໃສ່ປີ 2019 ໃນໄລຍະດຽວກັນ ເຫັນວ່າປີ 2020 ມີຝົນຫຼາຍກວ່າປີ 2010 ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

1.2. ສະພາບລະດັບແມ່ນ້ໍາຂອງໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດລາວ ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ 2020: ໃນໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າລະດັບນ້ໍາມີການເພີ່ມຈາກອາທິດຜ່ານມາ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

2. ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020:

ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 18 ສິງຫາ 2020 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ມີກໍາລັງປານກາງຈະພັດປົກຄຸມຢູ່ ພາກເຫນືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານ ກາງ ຫາຕົກຫນັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ. ຈາກນັ້ນວັນທີ 19 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງ ໃຕ້ຈະເພີ່ມກໍາລັງແຮງຂຶ້ນ ພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນ ບໍລິເວນກວ້າງໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາ ຕົກຫນັກ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ພາກເຫນືອ ລົງຫາພາກກາງ ຕື່ມ ອີກພ້ອມຈະມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດ.

– ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໃນແຕ່ລະພາກດັ່ງລຸ່ມນີ້: ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນອອກ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 18 ສິງຫາ 2020 ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ ເກືອບທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ. ຈາກນັ້ນວັນທີ 19 ຫາ 20 ສິງຫາ 2020 ຝົນຍັງຈະສືບຕໍ່ຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງຕື່ມອີກ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 19 – 21 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 27 – 29 ອົງສາ.

ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 18 ສິງຫາ 2020 ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາຕົກຫນັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ຈາກນັ້ນວັນທີ 19 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ຝົນຍັງສືບຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 22 – 24 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 29 – 31 ອົງສາ. ພາກກາງ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມ ໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກປານກາງເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມຈະມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງ ຖິ່ນແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 23 – 25 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30 – 32 ອົງສາ. ສະເພາະແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ເຂດຫຼັກ 20, ເມືອງ ວຽງທອງ ແລະ ເມືອງ ນາກາຍ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ຕົກປານກາງ ຢູ່ທົ່ວໄປ ພ້ອມຈະມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງບໍລິເວນ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດ 17 : 19 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 24 – 26 ອົງສາ. ພາກໃຕ້: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນ ລະດັບຄ່ອຍຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກປານກາງ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງພ້ອມມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງ ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື, ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 23 – 25 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30 – 32 ອົງສາ.

ສະເພາະເຂດພູພຽງບໍລະເວນ: ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງພ້ອມຈະມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງບໍລິເວນ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 13 – 15 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 25 – 27 ອົງສາ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 23 ສິງຫາ 2020 ອາກາດຮ້ອນ, ມີເຝື້ອປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຍັງ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມ ລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາ ຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງ ບໍລິເວນເປັນບາງໂອກາດ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 24 – 26 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 29 – 31 ອົງສາ.

ຄໍາເຕືອນ: ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 22 ສິງຫາ 2020 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະມີກໍາລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນພັດປົກຄຸມ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາຕົກຫນັກ ແລະ ມີລົມ ພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເຫນືອ ລົງຫາພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ພ້ອມດຽວກັນ ລະດັບນ້ໍາຊັ້ນ ເຂດເມືອງ ບໍລິຄັນ, ເມືອງ ເກົ່າ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນໃກ້ເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າລະດັບນ້ໍາຈະສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ດັ່ງນັ້ນ,

ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດພາກເຫນືອ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ໍາສາຂານ້ໍາຊັນ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ ສະພາບນ້ໍາຖ້ວມຊູ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ຖ້ວມອັ່ງ ພ້ອມທັງຍົກຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ.

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້