ແຊເກັບໄວ້! ການເລືອກສີໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕາມປີເກີດ ມີທາງຈະລວຍໄດ້

0
1403

1. ປີຊວດ-ສີບົວ

ຄົນເກີດປີຊວດ ສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນຄືສີບົວ ໃຫ້ຫາເຄື່ອງປະດັບ ເຊັ່ນກິບ,ເສື້ອ,ຜ້າພັນຄໍ ຫຼື ອັນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ເປັນສີບົວມາເສີມ ໃນຕົວເອງ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນສີບົວຫມົດ ພຽງບາງສ່ວນທີ່ ຕິດຕົວແລ້ວເຫັນເດ່ນຊັດເຈນວ່າເປັນສີບົວ ເມື່ອເສີມແລ້ວ ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ ໃຫ້ພົບເຈີເລື່ອງດີໆ ໂດຍສະເພາະ ເລື່ອງຄວາມຮັກ ສີບົວຈະຊ່ວຍປະສານເລື່ອງບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນທັງຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືກັບຄວາມຮັກ ຫຼືເຮົາ ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ຂາດຄວາມເອັນດູເປັນຕາຮັກ ສີບົວນີ້ຈະເສີມຂື້ນມາໃຫ້ປີຊວດ

2. ປີຈໍ-ສີບົວ-ສີຂາວ

ຄົນເກີດປີຈໍສີມຸງຄຸນປະຈໍາປີ ຄືສີບົວ-ສີ ຂາວ ທີ່ຜ່ານມາຄົນເກີດປີຈໍເປັນຄົນຊື່ຕົງເກີນເຫດ – ຄໍາເວົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສັດຕູ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນ ກະທົບເຖິງຄວາມຄຽດເຫມື່ອຍໃຈນໍາຄົນອ້ອມຂ້າງ ສອງສີນີ້ຈະເສີມຄວາມຮັກແລະຄວາມບໍລິສຸດ ໃຫ້ ປີຈໍມີຄວາມຈະເລີນຍິ່ງໆຂື້ນຕະຫຼອດປີ

3. ປີວອກ-ສີຂາວ

ຄົນເກີດປີວອກ ສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນ ຄືສີບົວ ປີທີ່ຜ່ານມາອາດຈະພົບພໍ້ເລື່ອງຜິດຫວັງ ເລື່ອງຄວາມຮັກ ຫຼື ຮັກບໍ່ສົມບູນແບບ ຫຼືມອບ ຄວາມຮັກໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນ,ຄົນໃກ້ຊິດ ແຕ່ຜົນທີ່ຕາມ ມາຄືຄວາມຜິດຫວັງ ສີບົວນີ້ຈະຄອຍເສີມຈຸດນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ໃຫຍ່, ຄວາມຮັກທີ່ຕອບກັບຈາກຫມູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນຮັກເອງໃຫ້ປີວອກມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດປີ

4. ຄົນເກີດປີຂານ -ສີຟ້າ-ສີບົວ

ຄົນເກີດປີຂາຍ ສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນ ຄື ສີຟ້າແລະສີບົວ ເພາະຄົນເກີດປີຂານມີຄວາມ ກັງວົນໃນເລື່ອງການເງິນ ແລະການງານ ສີບົວ ແລະສີຟ້າຈະເສີມເລື່ອງຂອງການເງິນທີ່ດີ ລວມເຖິງກະຕຸ້ນຊັບສິນເງິນຄໍາບໍ່ໃຫ້ຂາດມື ລອງຫາສອງສີນີ້ມາເສີມຈຸດໃດຈຸດຫນຶ່ງ ໃຫ້ດວງເຮັງຕະຫຼອດປີ

5. ປີມະເມຍ -ສີບົວ-ສີຂຽວ

ຄົນເກີດປີມະເມຍສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນຄືສີບົວ ແລະສີຂຽວ ຈາກປີທີ່ຜ່ານມາມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ທະລຸ ທະລວງໃຫ້ຄົນເກີດປີມະເມຍເກີດຄວາມເບື່ອຫນ່າຍ ເບື່ອ ວຽກ ເບື່ອຄູ່ຮັກ ເບື່ອຄົນອ້ອມຂ້າງ ຢາກຢູ່ຄົນດຽວ ເສີມສີບົວແລະສີຂຽວ ເນື່ອງຈາກສີບົວເປັນສີແທນຄວາມຮັກ. ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່ ເຮົາ ແລະສີຂຽວບົ່ງບອກເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດ ເສີມຈາກສິ່ງທີ່ຂາດໃຫ້ສົມບູນຜູ້ໃຫຍ່- ເມດຕາເງິນທອວເຂົ້າໄຫຼມາເທມາ

6. ປີມະແມ-ສີຂາວ

ຄົນເກີປີມະແມ ສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນຄື ສີຂາວ ປີມະແມທີ່ຜ່ານມາອາດຈະມີເລື່ອງລາວທີ່ ຂັດສົນຢູ່ ແຕ່ປີນີ້ຄືຂ່າວດີຂອງປີມະແມ ເສີມພຽງສີຂາວສີດຽວເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກສີຂາວຈະເປັນສີ ແຫ່ງຄວາມບໍລິສຸດແລ້ວ ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຈະເລີນ ່ ກ້າວຫນ້າ ອຸດົມສົມບູນກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ປີນີ້ຈະເປັນປີຮຸ່ງເຮືອງຂອງປີມະແມ ຮຸງ – ເຮືອວຄວາມຮັກ ຄອບຄົວແລະການເງິນ

7. ຄົນເກີດປີມະໂລງ-ຟ້າ-ຂາວ-ເຫຼືອງ

ຄົນເກີດປີມະໂລງ ສີມຸງຄຸນ ມີເຖິງ 3 ສີ ຄື ສີຟ້າ, ສີຂາວ ແລະສີເຫຼືອງ ຄົນເກີດປີມະໂລງໃນປີນີ້ ອາດຈະພົບພໍ້ເລື່ອງຫນັກໆ ເລື່ອງວຽກ ເລືອງງານ ເລື່ອງ ເງິນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນປີທີ່ຜ່ານມາເຮົາເຮັດດີເກີນຫນ້າ ເກີນຕາເຂົາ ເດັ່ນກວ່າຄົນອື່ນຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນອິດສາ ດັ່ງນັ້ນປີນີ້ຄົນເກີດປີມະໂລງຕ້ອງກັບມາຫມັ້ນຄົງກວ່າເກົ່າ ແນ່ນອນສີຟ້າຄືສີສີແຫ່ງການດູດຊັບ ສີຂາວບອກເຖິງ ຄວາມສຸກອັນບໍລິສຸດ ແລະສີເຫລືອງບອກເຖິງຄວາມມີຈະລິຍະທໍ

8. ປີລະກາ-ສີຟ້າ

ຄົນເກີດປີລະກາສີມຸງຄຸນຄື ສີຟ້າ ທີ່ຜ່ານມາຊີວິດທີ່ບໍ່ແນບໍ່ນອນ ເງິນຄໍາຂາດຫາຍໄປຈາກກະເປົາ ເສີມດ້ວຍສີຟ້າ ່ ກະຕຸ້ນສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ເງິນຄໍາໄຫຼມາເທມາ ສີຟ້າຍັງບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງ ໃຫ້ປີລະກາມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດປີ

9. ປີສະລູ-ຂຽວ-ຂ່າວ

ຄົນເກີດປີສະລູສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນຄືສີຂາວ ແລະສີຂຽວໃນທຸກປີຄົນເກີດປີສະລຸຈະມີຄວາມລາບລື່ນໃນ ຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນປີນີ້ຄວນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນສີຂາວ ແລີສີຂຽວຈະສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ແລະພະລັງຊີວິດທີ່ດີ ໃຫ້ຄົນເກີດປີສະລູ ເສີມແລ້ວຈະມີແຕ່ເລື່ອງດີໆເກີດຂື້ນ ເສີມແລ້ວກໍ່ ຈະເປັນພະລັງຊີວິດທີ່ດີ ສຸຂະພາບດີ ຕະຫຼອດປີ

ຄົນເກີດປີມະເສັງ-ສີເງິນ ແລະສີຂາວ

ຄົນເກີດປີມະເສັງ ສີມຸງຄຸນຄືສີຟ້າແລະສີ ຂາວ ເນື່ອງຈາກໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຄົນເກີດປີມະເສັງຈ່າຍເງິນ ເກັ່ງຫລາຍ ເຖິງຊິຮູ້ໂຕວ່າຈ່າຍຫຼາຍແຕ່ກໍ່ເົາບໍ່ໄຫວ ເຮັດ ໃຫ້ປີນີ້ຕ້ອງເມື່ອຍຢ່າງຫນັກໃນເລື່ອງການເງິນ ດັ່ງນັ້ນການ ປະສົມສອງສີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການເງິນຄ່ອງໂຕຂື້ນ ສົ່ງພະລັງ ເຖິງການເດີນຫມາກທີ່ແນ່ວແນ່ຂື້ນ ສີເງິນຈະສົງພະລັງ ເລື່ອງເງິນໆທອງໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະສີຂາວຕົວແທນຂອງ ຄວາມບໍລິສຸດຄຸນງາມຄວາມດີ ເມື່ອເສີມສອງສີນີ້ແລ້ວກໍ່ຈະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນ ແລະຄວາມສຸກ

ປີກຸນ-ສີບົວ

ຄົນເກີດປີກຸນສີທີ່ເປັນມຸງຄຸນ ຄືສີ ບົວ ຄົນເກີດປີກຸນທີ່ຜ່ານມາຂາດເລື່ອງຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ຜ່ານມາຄົນເກີດປີກຸນຂະຫຍັນສູ້ຊົນຢູ່ແລ້ວ ປີນີ້ພຽງເຕີມຄວາມຮັກແລະກໍາລັງໃຈ ແລ້ວຈະນໍາມາສູ່ພະລັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ປີກຸນຝັນຝ່າ ອຸກປະສັກທຸກຢ່າງໃຫ້ພົບຄວາມຈະເລີນຄວາມມັ່ງຄັ່ງຕະຫລອດປີ

ຄົນເກີດປີເຖາະ-ສີບົວ

ຄົນເກີດປີເຖາະສີມຸງຄຸນແມ່ສີບົວຄົນເກີດປີເຖາະປີນີ້ມີໂອກາດມີຜົນກະທົບເລື່ອງ ຄວາມຮັກທີ່ສຸດ ຄວາມຮັກຈາກຄົນໃກ້ຕົວ ຄວາມ ຮັກຈາກຫມູ່ເພື່ອນ ຫຼືຄວາມຮັກຈາກຜູ້ໃດກໍ່ຕາມ ຫຼື ແມ້ແຕ່ເຈົ້າເອງທີ່ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄປແຕ່ ເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າຫລືໂດນຫລອກລວງ ຫຼືເຂົ້າມາຫາຜົນ ປະໂຫຍດໃນຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ສະນັ້ນສີທີ່ຄວນເສີມຄືສີບົວ

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້