ຕົ້ນແ ຄ ນ ເປັ ນ ຢ າດີ ຂໍ້ອັ ກ ເ ສ ບ ແລະ ເ ຈັ ບ ຕ າ ແ ດ ງ

0
1270

ຕົ້ນແຄນ ເຊີ່ງສຸງເຖີງ 20-100 ແມັດນຳມາເປັນໃມ້ປຸກສ້າງໄມ້ປະດັບເຮັດຕູ້ເຮັດຕັ່ງເຮັດເຮືອ ແລະ ອື່ນໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນລູ່ມນີ້:

#.ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນແຄນ

1.ເປຶອກໄມ້ແຄນເຮຶອມີລົດຊາດຂົມ. ຊ່ວຍຮັກສາໂລກເລືອດແລະໂຣກເອ ດສ໌ ປ່ວຍຮັກສາຜູ້ທີ່ຕິດຢາບ້ າ (ແກ່ນ.ເປືອກ)

2.ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການລົງແດງຈາກຢ າເ ສ ບຕິ ດ.ຕິ ດເຫລົ້ າ(ເປືອກ)

3.ຊ່ວຍຮັກສາອາການໄຂ້ຫລືໄຂ້ທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ແລະມັກຈະມີອາການອອກຕາເຊັ່ນ: ຕາສີແດງ, ຕາສີເຫຼືອງຫຼືມີເມຄ, ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ ແລະອື່ນໆ (ເປືອກ)

4.ແຄນເຮືອນຖືກນໍາໃຊ້ປະສົມກັບຢາແກ້ເລືອດລົມໃຫ້ໄຫລຕາມຮ່າງການ (ແກ່ນ)

5.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການລົງແດງ (ເປືອກ)

6.ຊ່ວຍຂັບຂີ້ມຸກຫລືເສບຫະຜູ້ທີ່ເປັນລິດສິດວງດັງຫອບຫຶດ(ແກ່ນ)

7.ເປືອກແມ່ນຕົ້ມກັບເກືອ. ໃຊ້ lozenges ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຂ້ວເລື່ອນແຂ້ວຫລົ່ນຫລືພະຍາດທາງປາກເຊັ່ນປາກເປື່ອຍປາກມີກີ່ນເຫມັນ (ເປືອກ)

8.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້ວຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນປາກຂອງຄົນຫລືສັດ, ບັນເທົາອາການໃຄ່ບວມຫລືອັບເສບໄນປາກ (ແກ່ນ ເປືອກ)

9.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໂລກຂໍ້ອັກເສບ. (ເປືອກ)

10.ຊ່ວຍແກ້ໄຂເລືອດອອກຕາມຮູທະວານຂີ້ອອກເລືອດເຈັບທ້ອງບິດ. (ເປືອກ)

11.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຖອກທ້ອງ (ຢາງໄມ້)

12.ຊ່ວຍຮັກສາອາການຖອກທ້ອງຮາກ ຫລືເຈັບທ້ອງຂີ້ຮາກ (ຢາງ)

13.ຊ່ວຍຢຸດເລືອດຂອງບາດແຜ (ເປືອກ)

14.ໃຊ້ເປັນຢາປົວແຜອັບເສບຜີຫນອງ (ເປືອກ)

15.ເປືອກແມ່ນນຳມາຕົ້ມກັບນໍ້າເພື່ອລ້າງບາດແຜຊຳເຮື້ອ. (ເປືອກ)

16.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັກເສບ (ເປືອກ)

17.ຢາງໄດ້ຖືກປະສົມກັບນໍ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຮັກສາບາດແຜ. ຫຼືຈະເຮັດເປັນຢາງແຫ້ງ ແລະ ບົດໃຫ້ເປັນແປ້ງເພື່ອຮັກສາບາດແຜບາງຄົນເວົ້າວ່າພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຮັກສາແຜໄຟໄຫມ ແລະ ນໍ້າຮ້ອນລວກ (ຢາງ)

18.ເປືອກໄມ້ມີຜົນຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ.ໃຊ້ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄນລຳໃສ້ແມ່ພະຍາດໄນລຳໃສ້ (ເປືອກ)

19. ຢາງໃມ້ແຄນເຮືອນນຳມາຕົ້ມໃຫ້ຫນງວໃຊ້ໄປຢາທາອາການປວດຊໍ້າ ແລະ ແມງໃມ້ກັດ ໄຊ້ແທນຢາຫມ່ອງ (ຢາງ)

20.ຂໍ້ມູນດ້ານການຢາຂອງແຄນເຮືອ ມີຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງບອກວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕ້ານອາການອິດສະລະ. ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ແມ່ພະຍາດໄນລຳໃສ້ແລະ ເຊື້ອລາ

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມານີ້ແມງງ່ນເວົ້າເຖີງສັບພະຄຸນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງໄມ້ແຄນເຮືອ ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຂໍມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາແຊຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃດ້ສັບລັບວິທີນໍາໄຊ້ແມ່ນແລ້ວແຕ່ປະລິມານຂອງແຕ່ລະຄົນຂອງຫມໍຢາພື້ນເມືອງ

ຂໍຂອບໃຈ

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້