ວິທີເຮັດດອກໄມ້ນ້ຳຫອມເພື່ອຫົດສົງພະ

0
445

ເພື່ອສົ່ງນ້ຳພະ ຊາວລາວຈະກະກຽມດອກໄມ້ຫອມເພື່ອປຸງແຕ່ງເປັນນ້ຳຫອມສຳລັບສົງນ້ຳພະ

ທຸກໆປີທີ່ໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ ແມ່ນຊາວລາວພາກັນກະກຽມ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເຊ່ັນ ທຳຄວາມສະອາດ ຕາມເຮືອນຊານ ບ້ານຊ່ອງ, ກະກຽມຫາດອກໄມ້ທ່ີມີກ່ິນຫອມ ເຊັ່ນ ດອກເຂັມຂາວ, ດອກຈຳປາ,ດອກດາວເຮືອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພ່ືອປຸງແຕ່ງນ້ຳຫອມສົງພະ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເພ່ິນຍັງເອົາດອກ ແລະ ໃບຄູນ ມາເໜັບໄວ້ນຳປະຕູບ້ານປະຕູເຮືອນ ເພາະມີຄວາມເຊ່ືອວ່າເປັນສີລິມົງຄຸນ.

ສ່ວນປະສົມນ້ຳຫອມສົງພະ:

 1. ກະກຽມດອກໄມ້ກິ່ນຫອມຕ່າງໆ
 2. ນ້ຳສະອາດ
 3. ຂີ້ໝິ້ນ
 4. ຫວານຫອມ

ວິທີກະກຽມ

1. ລ້າງດອກໄມ້ທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ສະອາດ (ໃຊ້ສະເພາະດອກທີ່ດີບໍ່ເນົ່າຫຼືມີຮອຍຊ້ຳຈະເປັນການດີ)

2. ນຳຂີ້ໝິ້ນ, ຫວານຫອມ ແລະ ດອກໄມ້ມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຂູດໃຫ້ມຸ່ນ

3. ເທນ້ຳສະອາດໃສ່ຂັນ ຫຼື ຄຸນ້ອຍ ຕາມດ້ວຍຂີ້ມິ້ນ ແລະ ຫວານຫອມທີ່ຂູດຂູດ, ຄົນໃຫ້ສ່ວນປະສົມລະລາຍເຂົ້າກັນແລ້ວຕອງດວ້ຍຜ້າຂາວສະອາດ

4. ເກັບນ້ຳສະອາດທີ່ຕອງແລ້ວໄວ້ ແລ້ວໂຮຍດ້ວຍດອກໄມ້ຫອມທີ່ກຽມໄວ້ ເພື່ອນຳໄປສົ່ງພະ

ສຳລັບການສົງນ້ຳຢູ່ບ້ານຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້ຕຽມໂຕະວາງ ພ້ອມດ້ວຍຖາດຮອງສຳລັບຕອນສົງນ້ຳກ່ອນສົງນ້ຳຫອມຕ້ອງນຳຜ້າສະອາດມາເຊັດລ້າງພະໃຫ້ສະອາດກ່ອນ

# Language English

to sprinkle water onto buhda statue, Lao people will prepare flower

Lao people always clean house and prepare flowers for Lao New Year such as Ixora finlaysoniana flower, Great White Frangipani flower, African marigold flower, etc. All of the flowers will be used for perfume. In addition, leaves and flower of Golden rain tree will be used for decorating in front of the house for the lucky example put on the door

Ingredients:

 1. prepare flowers
 2. water
 3. Turmeric
 4. Aromatic Ginger

Method:

 1. wash flower (use only fresh flower)
 2. wash turmeric and aromatic ginger root, then scrape
 3. mix turmeric and aromatic ginger with water in the bucket, then straining
 4. keep water after straining, garnish with flower. ready for sprinkle water onto buhda statue

steps for sprinkle water onto buhda statue at house:

 • prepare table and sustainable for sprinkle
 • waterwash buhda statue by cotton before sprinkling flower water

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້