ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ຕັດຫຍິບ ຈຳນວນຫຼາຍ​ ເງີນເດືອນ​ສູງ

0
2999

ຕ້ອງການພະນັກງານຕັດຫຍິບຊາຍ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນຫລາຍ​ເຊີ່ງມີລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ຕັດຫຍິບ ເພດຊາຍຈຳນວນ 20 ທ່ານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊີ່ງ​ເງີນເດືອນ​ແທ່ນ $1000 – $1,300 ໂດດາ ສະຫະລັດ​ທຽບເທົ່າ ເດືອນລະ 10,000,000 ກີບ – 13,000,000 ກີບ ແລະ ຍັງ ມີ ເງີນ ສະຫວັດ​ດ້ານການ​ອື່ນໆ​ອີກ.​

ເງື່ອນໄຂ​ຜູ້ສະຫມັກມີຄື:

  1. ເພດຊາຍ ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ​18-36 ປີ
  2. ມີສຸຂະພາຍແຂງແຮງດີ,​ ມີຄວາມອົດທົນສູງ
  3. ເຄີຍເຮັດວຽກຕັດຫຍິບມາກ່ອນ ແລະ ສາມາດສ້ອມແປງຈັກຫຍິບໄດ້ເລັກນ້ອຍ
  4. ເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມກ້າວຫນ້າ,​ສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຕັກນິກໃຫມ່ໆ
  5. ລະດັບການສືກສາ ຈົບ ມັດທະຍົມ​ຕອນຕົ້ນ ຂື້ນໄປ,​ ສາມາດຂຽນ ອ່ານ ພາສາລາວ ໄດ້ຊັດເຈນ.​

# ສະຫວັດດີການ ບວກ ຜົນປະໂຫຍດ​ມີຄື:

  1. ປະກັນສັງຄົມ, ​ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
  2. ມີທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານໃຫ້
  3. ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,​ ມີເງີນລວງເວລາຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
  4. ອາຍຸສັນຍາເຮັດວຽກ 3-5ປີ
  5. ມີເງີນບຳນານສິຫວັດດີການ ແລະ ອື່ນໆ

# ບ່ອນສະຫມັກ ທີ່ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄປຈອບ ຈຳກັດ,​ ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດປືກສາເອກະສານ,​ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຊີວະປະຫວັດການເຮັດວຽກ,​ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ,​ສຳມະໂນຄົວ, ໃບແຈ້ງໂທດ,​ ໃບຢັ້ງຢືນການສືກສາ,​ ໃບຄະແນນ,​ ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ), ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ,​ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການສະຫມັກ.

ຫມາຍເຫດ: ປິດການສະຫມັກ 30 ທັນວາ 2020. ສົນໃຈໂທ: 302002000, 021 563091, 2022230770 ຫລື ອີເມລ: reoruitment@gmail.com

ອອກ​ຈາກການຕອບ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້